Gratis-Luchtfoto.nl

Privacyreglement - Gratis-Luchtfoto.nl

Versie: 25 mei 2018

Algemeen

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door ons, MapsAndMore, verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van digitale luchtfoto's en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een product afneemt via deze website dan wordt uw e-mailadres bewaard, zodat we uw opdracht kunnen uitvoeren. Er is daarbij sprake van een relatie en een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Na uw toestemming kunnen we het e-mailadres gebruiken om de opdrachtgever te informeren over nieuwe producten of functionaliteiten van de website. Dit zullen we nooit vaker dan éénmaal per kwartaal doen. Ook zullen we e-mailadressen opslaan om vragen van opdrachtgevers te kunnen beantwoorden. Onder geen beding verkoopt MapsAndMore uw gegevens aan derden. Ook stelt MapsAndMore geen gegevens ter beschikking van derden.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Klikgedrag en bezoekgegevens

MapsAndMore slaat de luchtfotozoekopdracht op zonder dat we toegang hebben tot de naam of adresgegevens van de opdrachtgever. Dit betekent concreet dat we een luchtfoto uitleveren op basis van een sessie ID, IP adres, het gekozen gebied, het tijdstip en het e-mailadres. We slaan deze gegevens op om de werking van de website te kunnen garanderen en om historische zoekopdrachten te kunnen weergeven.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Mogelijk misbruik van de website wordt tegengegaan. In dit kader kan met name het IP-adres en het tijdstip van opvraging worden gebruikt. Tevens optimaliseren wij de werking van de website door statistische analyses uit te voeren van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij verkopen deze gegevens niet aan derden.

Cookiepolicy - Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en ordergegevens te onthouden. Dit wordt ook wel een technisch cookie genoemd. Voor verdere informatie over cookies en het uitzetten van cookies verwijzen we u naar onze speciale cookie pagina. Naast de technische cookies, maakt deze website ook gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een systeem wat het gedrag van de bezoekers binnen de website bijhoudt aan de hand van Tracking Cookies. Met deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld eventuele knelpunten in de website analyseren en oplossen.

Beveiliging

Gegevens worden door MapsAndMore opgeslagen in een beveiligd Nederlands datacentrum. Een beveiligingsprotocol is van toepassing en alleen bevoegde medewerkers van MapsAndMore hebben toegang tot de gegevens.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons een e-mail sturen om uw gegevens in te zien, te verbeteren of geheel te laten verwijderen. Het is ook mogelijk om alleen het e-mailadres te laten verwijderen, zodat de bijbehorende luchtfoto nog wel beschikbaar blijft. Dit doet u door op de link Afmelden te klikken. U ontvangt dan geen e-mail correspondentie meer van MapsAndMore.

Aanpassen privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.