Gratis-Luchtfoto.nl

Algemene Informatie

Gratis-Luchtfoto.nl is een website waar gratis luchtfoto's kunnen worden gedownload. Deze luchtfoto's worden ter beschikking gesteld door de Nederlandse overheid en zijn prima geschikt om een eerste indruk te krijgen van een bepaald gebied. De beelden die via deze website ter beschikking worden gesteld, hebben een lage resolutie. De detaillering is beperkt en de luchtfoto is gemarkeerd met een watermerk.

Hoge resolutie Luchtfoto's kopen

Op de website www.BestelLuchtfoto.nl zijn scherpe actuele luchtfoto's te koop voor elk deel van Nederland vanaf € 5,- excl. BTW. Deze luchtfoto's hebben een 40 maal hogere resolutie (kwaliteit) en daardoor een bredere toepasbaarheid.

Hieronder is een vergelijking gemaakt van een gratis luchtfoto (links) en een luchtfoto van www.bestelluchtfoto.nl (rechts). Het verschil in resoutie is duidelijk zichtbaar. Klik op de luchtfoto om het volledige formaat te bekijken.

Gratis-luchtfoto.nl BestelLuchtfoto.nl
Resolutie Zeer beperkt Hoog (7.5cm/pixel)
Watermerk Ja Nee
Georeferentie Nee Ja
Toepassing Beperkt Commercieel, Brochures,
Rapporten, Advertenties
Gratis luchtfoto met lage resolutie
BestelLuchtfoto met hoge resolutie

Luchtfoto's met hoge kwaliteit kunnen besteld worden via www.BestelLuchtfoto.nl.