Gratis-Luchtfoto.nl

Privacyreglement - Gratis-Luchtfoto.nl

Versie: 13 mei 2013

Algemeen

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van luchtfoto's en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Als u een product afneemt via de website dan wordt uw e-mail adres bewaard zodat we uw opdracht kunnen uitvoeren. Er is daarbij sprake van een relatie en een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt om het e-mail adres van opdrachtgever periodiek te gebruiken. Maximaal één maal per drie maanden kan opdrachtnemer de opdrachtgever informeren over nieuwe producten of functionaliteiten van de website. Ook zullen we e-mail adressen opslaan om vragen van opdrachtgevers te kunnen beantwoorden. Onder geen beding verkoopt MapsAndMore uw e-mail gegevens aan derden. Ook stelt MapsAndMore geen e-mail gegevens ter beschikking van derden.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Klikgedrag en bezoekgegevens

MapsAndMore slaat de luchtfotozoekopdracht op zonder dat we toegang hebben tot naam of adresgegevens van de opdrachtgever. Dit betekent concreet dat we een luchtfoto uitleveren op basis van een sessie ID, IP adres, het gekozen gebied, het tijdstip en het e-mail adres. We slaan deze gegevens op om de werking van de website te kunnen garanderen en om historische zoekopdrachten te kunnen weergeven.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Mogelijk misbruik van de website wordt tegengegaan. In dit kader kan met name het IP-adres en het tijdstip van opvraging worden gebruikt. Tevens optimaliseren wij de werking van de website door statistische analyses uit te voeren van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij verkopen deze gegevens niet aan derden.

Cookiepolicy - Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en ordergegevens te onthouden. Dit wordt ook wel een technisch cookie genoemd. Voor verdere informatie over cookies en het uitzetten van cookies verwijzen we u naar onze speciale cookie pagina. Naast de technische cookies, maakt deze website ook gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een systeem wat het gedrag van de bezoekers binnen de website bijhoudt aan de hand van Tracking Cookies. Met deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld eventuele knelpunten in de website analyseren en oplossen.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons een e-mail sturen om uw gegevens in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen. Het verwijderen van gegevens is ook mogelijk door op de link Afmelden te klikken. U ontvangt dan geen e-mail correspondentie meer van MapsAndMore.

Aanpassen privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.